Blommorna / Kukkia

Berndt Arell – 2004

Akvareller av Karin Oldfelt Hjertonsson. Skriven av Berndt Arell, nuvarande chef för Museet för Modern Konst (Kiasma) i Helsingfors. Boken är utgiven av Minerva Kustannus Oy. Jyväskylä. Finland 2004.

Blommorna är den första bok som brett presenterar Karin Oldfelt Hjertonssons akvarellmåleri. Det rika, flödande blomstermåleriet har haft sina förebilder i Sverige och Finland. På ett delikat och övertygande sätt har hon tyglat de vattenflödande pigmenten och underordnat dem sina konstnärliga ambitioner. Det är ett temperamentsfyllt, till synes spontant, men de facto behärskat måleri vi möter i målningarna.( Minernva kustannus).

 

Mer böcker & grafik